www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

 • Save 11%

TNCD158 Thu Vàng Trên Lối (Ngọc Huệ)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD158
In stock
+
 1. Cuộc Tinh Lỡ (Mai Nguyễn) HÁT VỚI DON HỒ

 2. Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa (Quốc Dũng)

 3. Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên)

 4. Thu Vàng Trên Lối (Lời Việt: Khúc Lan)

 5. Ngọn Sóng Carribean (Lời Việt: Johnny Dũng)

 6. Một Mai Em Đi (Trường Sa)

 7. Đôi Mắt Ai Cập (Lời Việt: Ngọc Huệ)

 8. Đau (Lời Việt: Ngọc Huệ)

 9. Tiển Nhau Lần Cuối (Lời Việt: Kỳ Anh)

 10. Vâng, Em Yêu Anh (Lời Việt: Ngọc Huệ)