www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 60%

TNCD159 Liên Khúc Paris By Night 8 / Never Fall in Love

List price: $10.00  
$4.00
You save: $6.00 (60%)
TNCD159
In stock
+
  1. LK Never Fall in Love / DON HỒ, TUẤN NGỌC, THÁI HIỀN, THÁI THẢO

  2. Khi Biết Yêu / TRÚC LAM & TRÚC LINH

  3. Cánh Chim Một Chiều Mưa (Lời Việt: Khúc Lan) DON HỒ

  4. You are the One / BẢO HÂN

  5. Fever / LYNDA TRANG ĐÀI

  6. Người Đàn Bà Vô Tình (Lời Việt: Trường Kỳ) THẾ SƠN

  7. Within You’ll Remain / DALENA

  8. My Summer Love / BẢO HÂN

  9. My Way / HENRY CHÚC

  10. Woman in Love / LYNDA TRANG ĐÀI

  11. Mony, Mony / TOMMY NGÔ