www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD157 Nỗi Buồn Châu Pha (Như Quỳnh, Mạnh Đình, Hoàng Lan)

 
$8.95
TNCD157
Out of stock
  1. Nỗi Buồn Châu Pha (Lê Dinh) NHƯ QUỲNH

  2. Chút Kỷ Niệm Buồn (Tô Thanh Sơn) MẠNH ĐÌNH

  3. Phận Tơ Tằm (Minh Kỳ) HOÀNG LAN

  4. LK Tuổi Học Trò / NHƯ QUỲNH, HOÀNG LAN, MỸ HUYỀN

  5. Nửa Đêm Ngoài Phố (Trúc Phương) MẠNH ĐÌNH

  6. Chung Mộng (Lam Phương) NHƯ QUỲNH

  7. Chuyện Ngàn Xưa / HOÀNG LAN

  8. Giã Từ Người Yêu (Lam Phương) MẠNH ĐÌNH

  9. Đêm Không Ngủ (Dạ Ly Vũ) HOÀNG LAN

  10. Nửa Kiếp Cô Đơn (Hàn Sinh) MẠNH ĐÌNH