www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Riêng Một Góc Trời (Tuấn Ngọc - LP Record)

RIÊNG MỘT GÓC TRỜI - TUẤN NGỌC
(LP RECORD - ĐĨA NHỰA)
 
Side A
1. Riêng Một Góc Trờ
2. Mắt Lệ Cho Người
3. Dưới Giàn Hoa Cũ
4. Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em
 
Side B
1. Nỗi Đau Muộn Màng
2. Như Đã Dấu Yêu
3. Tâm Sự Gửi Về Đâu
4. Về Đây Nghe Em
 
 
 
$49.95
Price in points: 2498 points
TNLP007
Out of stock
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI - TUẤN NGỌC
(LP RECORD - ĐĨA NHỰA)
 
Side A
1. Riêng Một Góc Trời
2. Mắt Lệ Cho Người
3. Dưới Giàn Hoa Cũ
4. Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em
 
Side B
1. Nỗi Đau Muộn Màng
2. Như Đã Dấu Yêu
3. Tâm Sự Gửi Về Đâu
4. Về Đây Nghe Em