www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Mong Chờ (Hoàng Oanh - LP Record)

MONG CHỜ - HOÀNG OANH
(LP RECORD - ĐĨA NHỰA)
 
Side A
1. Sao Chưa Thấy Hồi Âm
2. Về Đâu Mái Tóc Người Thương (hát với Phương Dung)
3. Tàu Đêm Năm Cũ
4. Hai Sắc Hoa Tigôn
 
Side B
1. Đoạn Tuyệt
2. Mong Chờ
3. Một Người Đi
4. Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao
 
 
 
$49.95
Price in points: 2498 points
TNLP008
In stock
+
MONG CHỜ - HOÀNG OANH
(LP RECORD - ĐĨA NHỰA)
 
Side A
1. Sao Chưa Thấy Hồi Âm
2. Về Đâu Mái Tóc Người Thương (hát với Phương Dung)
3. Tàu Đêm Năm Cũ
4. Hai Sắc Hoa Tigôn
 
Side B
1. Đoạn Tuyệt
2. Mong Chờ
3. Một Người Đi
4. Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao