www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Vùng Lá Me Bay (Như Quỳnh - LP Record)

VÙNG LÁ ME BAY - NHƯ QUỲNH
(LP RECORD - ĐĨA THAN)
 
Side A
1. Chờ Người
2. Tơ Tằm
3. Huế Buồn
4. Vùng Lá Me Bay
 
Side B
1. Câu Chuyện Đầu Năm
2. Thương Về Miền Trung
3. Làng Tôi
4. Mưa Rừng
 
 
 
$49.95
Price in points: 2498 points
TNLP002
In stock
+
VÙNG LÁ ME BAY - NHƯ QUỲNH
(LP RECORD - ĐĨA NHỰA)
 
Side A
1. Chờ Người
2. Tơ Tằm
3. Huế Buồn
4. Vùng Lá Me Bay
 
Side B
1. Câu Chuyện Đầu Năm
2. Thương Về Miền Trung
3. Làng Tôi
4. Mưa Rừng