www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

Lại Nhớ Người Yêu (Đan Nguyên - LP Record)

LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU - ĐAN NGUYÊN
(LP RECORD - ĐĨA THAN)
 
Side A
1. Lại Nhớ Người Yêu
2. Chấp Tay Lạy Người
3. Không Còn Nhớ Người Yêu
4. Tìm Trong Giấc Mơ
 
Side B
1. Hẹn Một Mùa Xuân
2. Áo Em Chưa Mặc Một Lần
3. Nhẫn Cỏ Cho Em
4. Ngày Em Đi
 
 
 
$49.95
Price in points: 2498 points
TNLP003
In stock
+
LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU - ĐAN NGUYÊN
(LP RECORD - ĐĨA NHỰA)
 
Side A
1. Lại Nhớ Người Yêu
2. Chấp Tay Lạy Người
3. Không Còn Nhớ Người Yêu
4. Tìm Trong Giấc Mơ
 
Side B
1. Hẹn Một Mùa Xuân
2. Áo Em Chưa Mặc Một Lần
3. Nhẫn Cỏ Cho Em
4. Ngày Em Đi