www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD194 Lý Con Sáo Bạc Liêu (Phi Nhung)

 
$8.95
TNCD194
Out of stock
  1. Lý Con Sáo Bạc Liêu

  2. Phản Bội

  3. Lần Đồi Nói Dối

  4. Đường Tình Đôi Ngã / HÁT VỚI THẾ SƠN

  5. Tội Tình

  6. Sao Muốn Giết Người Yêu

  7. Rồi Ngày Mai Xa Nhau / HÁT VỚI THẾ SƠN

  8. Để Tóc Nàng Ngủ Yên

  9. Khổ Tâm

  10. Người Em Xứ Bưởi