www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

 • Save 60%

TNCD193 Top Hits 1 / Café Đắng Trở Lại

List price: $10.00  
$4.00
You save: $6.00 (60%)
TNCD193
In stock
+
 1. Café Đắng Trở Lại (Nguyễn Đình Lời) DON HỒ

 2. Foolish Beat / PHƯƠNG VY

 3. Cuộc Tình Hai Mặt (Quốc Dũng) THIÊN KIM

 4. She’s Not There (Lời Việt: Duy Quang) TOMMY NGÔ

 5. Nếu Thời Gian Trở Lại (Lời Việt: Lê Xuân Trường) BẢO HÂN

 6. Một Ngày Không Có Anh (Y Vân) TRÚC LAM & TRÚC LINH

 7. I’ll Be There / BẢO HÂN

 8. Yesterday / TUẤN NGỌC, DUY QUANG, THÁI HIỀN, THÁI THẢO

 9. Frozen (Lời Việt: Duy Quang) LYNDA TRANG ĐÀI

 10. Westside Story / BẢO HÂN & TOMMY NGÔ