www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD146 Mẹ / Volume 1

 
$8.95
TNCD146
Out of stock
 1. THUYẾT MINH: NGUYỄN NGỌC NGẠN

 2. Mẹ Năm 2000 (Phạm Duy) KHÁNH LY

 3. THUYẾT MINH: NGUYỄN NGỌC NGẠN & NHƯ QUỲNH

 4. Tiếng Mẹ Ru Ngàn Đời / THANH HÀ

 5. THUYẾT MINH: PHẠM LONG & HỒNG ĐÀO

 6. Khóc Mẹ (Lam Phương) THÁI CHÂU

 7. THUYẾT MINH: PHẠM LONG

 8. Lời Ru, Bú Mớm, Nâng Niu (Phạm Duy) THÁI HIỀN

 9. THUYẾT MINH: PHẠM LONG & HỒNG ĐÀO

 10. Khúc Ca Dâng Mẹ (Ái Vân) ÁI VÂN

 11. THUYẾT MINH: PHẠM LONG

 12. Lối Về Đất Mẹ (Duy Khánh) HOÀNG LAN

 13. THUYẾT MINH: HỒNG ĐÀO

 14. Mẹ Tôi (Nhị Hà) THẾ SƠN

 15. THUYẾT MINH: NGUYỄN NGỌC NGẠN & NHƯ QUỲNH

 16. Lòng Mẹ (Y Vân) HỌA MI

 17. THUYẾT MINH: NGUYỄN NGỌC NGẠN & NHƯ QUỲNH

 18. Nhớ Mẹ / HOÀI NAM

 19. THUYẾT MINH: PHẠM LONG

 20. Quê Hương Và Mẹ Hiền (Văn Đắc Nguyên) HƯƠNG LAN