www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD147 Mẹ / Volume 2

 
$8.95
TNCD147
Out of stock
 1. HUYẾT MINH: NGUYỄN NGỌC NGẠN & HỒNG ĐÀO
 2. Tạ Ơn Mẹ (Lam Phương) NHƯ QUỲNH
 3. THUYẾT MINH: NGUYỄN NGỌC NGẠN & NHƯ QUỲNH
 4. Mẹ (Lời: Nguyễn Đình Toàn, Nhạc: Nguyễn Linh Diệu) LƯU BÍCH
 5. THUYẾT MINH: PHẠM LONG
 6. Ca Dao Mẹ (Trịnh Công Sơn) DON HỒ
 7. THUYẾT MINH: NGUYỄN NGỌC NGẠN & NHƯ QUỲNH
 8. Ngàn Đời Thương Nhớ Mẹ (Mỹ Huyền) MỸ HUYỀN
 9. THUYẾT MINH: PHẠM LONG
 10. Mẹ Mãi Trong Con (Quang Bình) HOÀI NAM
 11. THUYẾT MINH: NGUYỄN NGỌC NGẠN & HỒNG ĐÀO
 12. Ơn Nghĩa Sinh Thành (Dương Thiệu Tước) HOÀNG LAN
 13. THUYẾT MINH: PHẠM LONG
 14. Ru Đêm (Thanh Lan) THANH LAN
 15. THUYẾT MINH: HỒNG ĐÀO
 16. Bông Hồng Cài Áo (Ý: Nhất Hạnh, Nhạc: Phạm Thế Mỹ) NGUYỄN HƯNG
 17. THUYẾT MINH: NGUYỄN NGỌC NGẠN & NHƯ QUỲNH
 18. Quê Mẹ (Thu Hồ) HỌA MI
 19. THUYẾT MINH: PHẠM LONG
 20. Mẹ Là Quê Hương / HOÀNG LAN