www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

  • Save 40%

Mùa Đông Hoa Trắng. The Best Of Tâm Đoan

List price: $24.95  
$14.95
You save: $10.00 (40%)
TNDVDKARTD
In stock
+

Mùa Đông Hoa Trắng. The Best Of Tâm Đoan

1. Mười Thương - Tâm Đoan
2. Rồi 30 Năm Qua - Tâm Đoan
3. Mùa Đông Hoa Trắng - Tâm Đoan
4. Thầm Ước - Tâm Đoan
5. Đám Cưới Đầu Xuân - Tâm Đoan, Thế Sơn
6. Hành Trình Trên Đất Phù Sa - Hương Thủy, Tâm Đoan
7. Đàn Không Tiếng Hát - Tâm Đoan
8. Biết Nói Gì Đây - Tâm Đoan, Thế Sơn
9. Nếu Biết Trước - Tâm Đoan
10. Tâm Sự Ngày Xuân - Tâm Đoan
11. Tự Tình Quê Hương - Tâm Đoan
12. Xuân Về - Tâm Đoan
13. Cho Vừa Lòng Em - Tâm Đoan
14. Đêm Ngậm Ngùi - Tâm Đoan, Như Quỳnh
15. Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu - Tâm Đoan
16. Một Lần Xa Bến - Tâm Đoan
17. Ngày Đá Đơm Bông - Tâm Đoan
18. Thoáng Giấc Mơ Qua - Tâm Đoan, Thế Sơn
19. Người Mang Tâm Sự - Tâm Đoan