www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê (Khánh Lâm)

 
$8.95
CD_KLCD-02
In stock
+

CD KHÁNH LÂM 
XIN ANH GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ
 
 
1. Một Người Đi Xa 
2. Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê 
3. Tiếng Sông Hương 
4. Sầu Cố Đô 
5. Mười Năm Đợi Chờ 
6. Ngày Vui Qua Mau 
7. Mùa Mưa Đi Qua 
8. Hương Ca Vô Tận 
9. Đưa Em Vào Hạ 
10. Con Quốc Việt Nam