www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

  • Save 20%

Vợ Thằng Đậu. Phi Nhung

List price: $24.95  
$19.95
You save: $5.00 (20%)
Other004
In stock
+
Vợ Thằng Đậu. Phi Nhung

1.Kịch Vợ Thằng Đậu
2.Đậu - Kim Tử Long
3.Đen - Phi Nhung
4.Ông Đường - Hoài Linh
5.Ba Muối - Chí Tài
6.My My - Trinh Trinh
7.Năm Rô - Hiếu Hiền
8.Bà Chủ Quán - Kim Phương
9.Sáng - Khánh Tuấn
10.Cẩm Xin - Ngọc Tuyền
11.Chị Bếp - Phi Phụng
12.Chú Hai - Thanh Đông
13.Chú Tư - Hiếu Nghĩa
14.Chú Út - Báo Na
15.Đẹp - Yến Oanh