www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Tuyệt Phẩm Song Ca - Lời Cuối Cho Em

 
$8.95
TNCD012
Out of stock
  1. Đừng Khóc Nghe Em / HỌA MI & HUỲNH THI
  2. Tình Bơ Vơ (Lam Phương) HƯƠNG LAN & TUẤN VŨ
  3. Phút Đầu Tiên (Hoàng Thi Thơ) SƠN TUYÊN & KHÁNH DŨNG
  4. Giọt Lệ Sầu (Lam Phương) HƯƠNG LAN & HUỲNH THI
  5. Chiều Tây Đô (Lam Phương) PHƯỢNG MAI & DUY QUANG
  6. Duyên Kiếp (Lam Phương) HƯƠNG LAN & TUẤN VŨ
  7. Thu Sài Gòn / NGỌC LAN & HUỲNH THI
  8. Bến Thượng Hải / HỌA MI & ELVIS PHƯƠNG
  9. Còn Mỗi Đêm Này / SƠN TUYÊN & KHÁNH DŨNG
  10. Lời Cuối Cho Em / NGỌC LAN & HUỲNH THI