www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

Trả Lại Anh

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
TNCD522
In stock
+

TNCD 522 - Trả Lại Anh 
(featuring songs from PBN 107)
 
 
1. Kẻ Ở Miền Xa - Giang Tử 

2. LK Vòng Tay Nào Cho Em & Vì Trong Nghịch Cảnh - 
Trường Vũ & Mai Thiên Vân 

3. LK Bóng Nhỏ Đường Chiều & Đêm Tâm Sự - 
Hương Lan & Thái Châu 

4. Chiều Xuân Xa Nhà - Quang Lê 

5. Mấy Nhịp Cầu Tre - Hạ Vy 

6. LK Đêm Cuối - Duy Trường & 
Đoạn Cuối Tình Yêu - Lương Tùng Quang 

7. Trả Lại Anh - Như Quỳnh 

8. LK Phận Nghèo & Truyện Tình Nghèo - 
Hương Thủy & Mạnh Quỳnh 

9. Xin Tròn Tuổi Loạn - Khánh Lâm