www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Top Hits 62 - Hoa Xuân

 
$8.95
TNCD535
In stock
+

TNCD 535 - TOP HITS 62 
HOA XUÂN
 
Featuring Songs from 
Paris By Night 110 - Phát Lộc Đầu Năm
 
 
1. Gửi Người Em Gái - Bằng Kiều 
2. Mùa Xuân Không Còn Nữa - Ngọc Anh 
3. Hoa Xuân - Thiên Tôn & Lam Anh 
4. Nàng Xuân Của Tôi - Trần Thái Hòa 
5. Hà Nội Mười Hai Mùa Hoa - Thu Phương 
6. Mùa Xuân Gửi Em - Như Quỳnh 
7. Đồn Vắng Chiều Xuân - Thế Sơn 
8. Chấp Nhận - Hương Lan & Thái Châu 
9. Gái Xuân - Ý Lan 
10. Khúc Nhạc Ngày Xuân - Nguyễn Hưng