www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Top Hits 60

 
$8.95
TNCD532
In stock
+

TNCD 532 - TOP HITS 60 
Featuring Songs from 
Paris By Night 109 - 30th Anniversary
 

 
1. Rồi Mai Tôi Đưa Em - Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo 
2. LK Swing - Khánh Hà & Tuấn Ngọc 
3. Vũng Lầy Của Chúng Ta - Thanh Hà & Trần Thái Hòa 
4. LK Vũ Thành An - Quang Dũng & Don Hồ 
5. LK Lam Phương - Elvis Phương & Họa Mi 
6. Mùa Thu Không Trở Lại - Ý Lan 
7. Lá Thu Vàng - Ngọc Anh & Ý Lan 
8. Bướm Mơ - Lam Anh & Quỳnh Vi 
9. LK Một Thoáng Tây Hồ - Ngọc Anh & Thu Phương 
10. LK Thà Như Giọt Mưa - Thế Sơn, Thái Châu, Duy Quang 
11. Hát Mãi Bài Tình Ca - Hợp Ca 

 

Buy this CD on Itunes:
https://itunes.apple.com/us/album/top-hits-60/id795604444