www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

  • Save 55%

Top Hits 56 - Giọt Nắng Bên Thềm

List price: $8.95  
$4.00
You save: $4.95 (55%)
TNCD523
In stock
+

TOP HITS 56 | GIỌT NẮNG BÊN THỀM 
(featuring songs from Paris By Night 107)
 
 
1. Cám Ơn Người Tình - Ngọc Anh 

2. Giọt Nắng Bên Thềm - Bằng Kiều 

3. Đâu Phải Bởi Mùa Thu - Ngọc Hạ 

4. Đôi Mắt Người Sơn Tây - Trần Thái Hòa 

5. Mùa Thu Paris - Ý Lan 

6. 20 Năm Bến Lạ - Thế Sơn 

7. Tình Trong Dĩ Vãng - Lam Anh 

8. Dáng Xưa Về Đâu - Thanh Hà 

9. Cô Láng Giềng - Đình Bảo 

10. Người Yêu Tôi Khóc - Thiên Tôn 

11. Ô Mê Ly - Như Quỳnh, Thế Sơn, Thanh Hà 
Don Hồ, Trầ Thái Hoà, Ngọc Anh