www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Top Hits 56 - Giọt Nắng Bên Thềm

 
$8.95
TNCD523
In stock
+

TOP HITS 56 | GIỌT NẮNG BÊN THỀM 
(featuring songs from Paris By Night 107)
 
 
1. Cám Ơn Người Tình - Ngọc Anh 

2. Giọt Nắng Bên Thềm - Bằng Kiều 

3. Đâu Phải Bởi Mùa Thu - Ngọc Hạ 

4. Đôi Mắt Người Sơn Tây - Trần Thái Hòa 

5. Mùa Thu Paris - Ý Lan 

6. 20 Năm Bến Lạ - Thế Sơn 

7. Tình Trong Dĩ Vãng - Lam Anh 

8. Dáng Xưa Về Đâu - Thanh Hà 

9. Cô Láng Giềng - Đình Bảo 

10. Người Yêu Tôi Khóc - Thiên Tôn 

11. Ô Mê Ly - Như Quỳnh, Thế Sơn, Thanh Hà 
Don Hồ, Trầ Thái Hoà, Ngọc Anh