www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

  • Save 60%

Top Hits 35 - Dĩ Vãng

List price: $10.00  
$4.00
You save: $6.00 (60%)
TNCD428
Out of stock

01. LK Diệu Hương : Chút Hương Cho Ðời, Phiến Ðá Sầu, Nói Với Tôi Một Lời - Khánh Hà, Quang Dũng
02. Dĩ Vãng - Minh Tuyết, Bằng Kiều
03. Mắt Thu & Tuổi Xa Người - Trần Thái Hòa, Hương Giang
04. Sa Mạc Tình Yêu & Chìa Khóa Tình Yêu - Nguyệt Anh, Ngọc Liên
05. LK 10 Năm Tình Cũ & 20 Năm Tình Cũ - Thu Phương, Thế Sơn
06. LK Dấu Tình Sầu & Lệ Đá - Khánh Ly, Bằng Kiều
07. Niệm Khúc Cuối - Trần Thái Hòa, Thanh Hà
08. Nghìn Trùng Xa Cách - Khánh Hà, Ý Lan
09. Chỉ Riêng Mình Em Hiểu - Ngọc Liên
10. Ðừng Xa Em Ðêm Nay - Trần Thu Hà
11. Lại Gần Hôn Em - Dương Triệu Vũ, Ngọc Liên