www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

  • Save 60%

Top Hits 17 - Xóa Hết Nơ Nần

List price: $10.00  
$4.00
You save: $6.00 (60%)
TNCD304
In stock
+

01. Xóa Hết Nơ Nần - Lương Tùng Quang, Don Hồ, Thế Sơn, Trần Thái Hòa, Tommy Ngô
02. Thiên Đàng Không Xa - Don Hồ, Thanh Hà
03. Đã Bao Năm - Thủy Tiên
04. Khi Giấc Mơ Về - Lâm Nhât Tiến, Như Loan
05. Lam Sao Quên Đươc Em? - Lương Tùng Quang
06. Liên Khúc Tình Nhat Phai - Tommy Ngô, Lynda Trang Đài
07. Vi Ngot Đôi Môi - Thế Sơn, Minh Tuyết
08. Bài Hát Ru Mùa Đông - Ngoc Ha
09. Tình Ngỡ Trăm Năm - Lương Tùng Quang, Tú Quyên
10. Con Tim Tan Vỡ - Lâm Nhât Tiến, Lưu Bích
11. Dấu Chôn Tình Sầu - Khánh Hà, Tuấn Ngoc
12. Ngày Đó - Nguyễn Hưng, Kỳ Duyên