www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Kể Từ Đêm Đó (Phi Nhung & Đặng Hà Duy)

 

 
$8.95
TNCD 597
In stock
+

TNCD 597 - KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ
Phi Nhung & Đặng Hà Duy

1. Nửa Đêm Nguyện Cầu - Phi Nhung & Đặng Hà Duy

2. Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm - Đặng Hà Duy

3. Nhật Thực - Phi Nhung

4. Căn Nhà Dĩ Vãng - Phi Nhung & Đặng Hà Duy

5. Thành Phố Sau Lưng - Đặng Hà Duy

6. Áo Cưới Không Nàng Dâu - Đặng Hà Duy

7. Kể Từ Đêm Đó - Phi Nhung & Đặng Hà Duy

8. Người Xa Về Thành Phố - Đặng Hà Duy

9. Bao Giờ Em Quên - Đặng Hà Duy

10. Sao Không Thấy Anh Về - Đặng Hà Duy

11. Buồn Mà Chi Em - Đặng Hà Duy