www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Ảo Ảnh

 
$8.95
TNCD 588
In stock
+

ẢO ẢNH

(Trích Từ Paris By Night 123 - Ảo Ảnh)

1. Yêu Nhau Đi - Lam Anh
2. Ảo Ảnh - Thiên Tôn
3. Xót Xa - Hoài Lâm
4. LK Trịnh Công Sơn - Quang Dũng & Ngọc Anh
5. Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng - Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa
6. Bài Không Tên Số 7 - Ý Lan
7. Hư Ảo - Bằng Kiều
8. Từ Lúc Mình Chia Tay - Hoàng Thúy Vy
9. Gửi Về Anh - Thanh Tuyền & Mai Thiên Vân
10. Thôi Đừng Thờ Ơ - Nguyễn Hưng