www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

TNCD517 2 Đứa Giận Nhau

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
TNCD517
Out of stock

TNCD 517 - 2 Đứa Giận Nhau 
Featuring songs from Paris By Night 106
 
 
1. LK Hạ Buồn & Nỗi Buồn Hoa Phượng 
2. Hai Đứa Giận Nhau Mai Thiên Vân & Trường Vũ 
3. Trời Huế Vào Thu Chưa Em & Huế Và Em Quang Lê & Như Quỳnh 
4. Phiên Chợ Sông Hạ Vy & Duy Trường 
5. Thoáng Giấc Mơ Qua Mai Thiên Vân & Mạnh Quỳnh 
6. Phận Tơ Tằm Hương Lan
7. Ngày Buồn Duy Trường 
8. Khuya Nay Anh Đi Rồi Hạ Vy 
9. Tân cổ "Quán Gấm Đầu Làng" Hương Thủy, Thế Sơn, Calvin Hiệp