www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD237 Vì Sao Em Ơi (Thiên Kim & Quốc Hùng)

 
$8.95
TNCD237
Out of stock
  1. Một Khúc Ca Xưa / THIÊN KIM & QUỐC HÙNG

  2. Em Muốn Tin Anh / THIÊN KIM

  3. Khúc Hát Ô Lê / QUỐC HÙNG

  4. Lá Thư Người Tình / THIÊN KIM

  5. Xin Được Làm Người Tình Cuối / QUỐC HÙNG

  6. Vì Sao Em Ơi / THIÊN KIM & QUỐC HÙNG

  7. Hãy Twist Cho Hết Đêm Nay / QUỐC HÙNG

  8. Chờ Anh Trong Mưa / THIÊN KIM

  9. Hạnh Phúc Nơi Đâu / QUỐC HÙNG

  10. Cánh Hoa Tàn Úa / THIÊN KIM