www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD232 Về Đây Em” (Don Hồ, Nguyễn Hưng, Thế Sơn)

 
$8.95
TNCD232
Out of stock
  1. Về Đây Em (Tùng Châu, Quốc Dũng) DON HỒ, NGUYỄN HƯNG, THẾ SƠN

  2. Dối Trá (Tuấn Khanh) DON HỒ, NGUYỄN HƯNG & LƯU BÍCH

  3. Anh Muốn Nói Yêu Em (Quốc Vượng) DON HỒ & THIÊN KIM

  4. Vì Tôi Là Linh Mục (Nguyễn Đức Quang, Thơ: Nguyễn Tắt Nhiên) DON HỒ

  5. Lính Nghĩ Gì (Hoài Linh) DON HỒ, NGUYỄN HƯNG, THẾ SƠN

  6. Đi Về Nơi Xa (Lê Quang) THẾ SƠN

  7. Cho Vừa Lòng Em (Nhật Ngân) THẾ SƠN & NHƯ QUỲNH

  8. Hãy Ngồi Xuống Đây (Lê Uyên Phương) DON HỒ, NGUYỄN HƯNG, THẾ SƠN

  9. LK Dấu Yêu Trong Hè (Quốc Hùng) DON HỒ, NGUYỄN HƯNG, THẾ SƠN, THIÊN KIM, LƯU BÍCH, NHƯ QUỲNH, QUỐC HÙNG