www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD230 Vừa Biết Dấu Yêu (Ngọc Ánh)

 
$8.95
TNCD230
Out of stock
  1. Lang Thang Trên Đường Mưa Rơi (Tuấn Thành)

  2. Rock Con Diều (Võ Thiện Thanh)

  3. Vừa Biết Dấu Yêu (Quốc Bảo)

  4. Mưa (Lời Việt: Lê Xuân Trường)

  5. Chia Tay Trong Mưa (Lời Việt: Ngọc Ánh)

  6. Trống Vắng (Quốc Hùng)

  7. Tình Yêu Bất Diệt

  8. Bước Xuống Đời (Trần Long Ẩn)

  9. Mưa Đêm

  10. Căn Nhà Trong Ánh Bình Minh (Lời Việt: Lê Xuân Trường)