www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD218 Nếu Điều Đó Xảy Ra (Thế Sơn & Thiên Kim)

 
$8.95
TNCD218
Out of stock
  1. Ngày Mai Trời Lại Sáng (Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện) THIÊN KIM

  2. Nếu Điều Đó Xảy Ra (Ngọc Châu) THẾ SƠN

  3. Hạnh Phúc Trên Tay (Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện) THIÊN KIM & THẾ SƠN

  4. Tìm Em (Mai Nguyễn) THẾ SƠN

  5. Tình Cuối Xót Xa (Trần Quảng Nam) THIÊN KIM

  6. Tình Băng Giá (Lời Việt: Chu Minh Ký) THIÊN KIM & THẾ SƠN

  7. Thoát Ly (Quốc Dũng) THIÊN KIM

  8. Như Cơn Gió Vô Tình (Phạm Đăng Khương) THẾ SƠN

  9. Tình Trong Phút Giây (Ngọc Trọng) THIÊN KIM

  10. Khi Đã Yêu Nhau (Khánh Băng) THẾ SƠN