www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD214 Khổ Vì Yêu Nàng (Loan Châu)

 
$8.95
TNCD214
Out of stock
  1. Khổ Vì Yêu Nàng (Tùng Châu, Lê Hựu Hà)

  2. Giã Từ Dĩ Vãng (Nguyễn Đức Trung)

  3. Khúc Hát Samba (Quốc Hùng)

  4. Dù Có Là Người Tình (Hoàng Nhạc Đô)

  5. Tình Băng Giá (Lời Việt: Chu Minh Ký) HÁT VỚI NHƯ QUỲNH

  6. Tình Cờ (Diệp Minh Tuyền)

  7. Một Ngày Mùa Đông (Bảo Chấn)

  8. Mưa Trên Cuộc Tình (Nhạc Hoa)

  9. Còn Mãi Mùa Đông (Nguyễn Nam)

  10. Trả Nợ Tình Xa (Tuấn Khanh)