www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD212 Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Đức Thành, Đàn Bầu)

 
$8.95
TNCD212
Out of stock
  1. Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Quan họ dân ca Bắc Ninh)

  2. Trống Cơm (Dân ca miền Bắc)

  3. Ru Con(Dân ca miền Nam)

  4. Hình Bóng Quê Nhà (Thanh Sơn)

  5. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (Bắc Sơn)

  6. Trăng Mờ Bên Suối (Lệ Trọng Nguyễn)

  7. Ví Dặm (Dân ca Nghệ An)

  8. Trầu Cau (Phan Đình Diệu)

  9. Tiếng Xưa (Dương Thiệu Tước)

  10. Con Thuyền Không Bến (Đặng Thế Phong)