www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD205 Năm 2000 (Lynda Trang Đài & Tommy Ngô)

 
$8.95
TNCD205
Out of stock
 1. Hãy Để Mưa Rơi (Kim Tuấn) TOMMY NGÔ

 2. Chiều Xuân (Ngọc Châu) LYNDA TRANG ĐÀI

 3. Japanese Girl / TOMMY NGÔ

 4. Space Invaders / LYNDA TRANG ĐÀI & TOMMY NGÔ

 5. She’s Not There (Lời Việt: Duy Quang) TOMMY NGÔ

 6. You’re So Vain (Lời Việt: Duy Quang) LYNDA TRANG ĐÀI

 7. I’m So Sexy / TOMMY NGÔ

 8. Woman in Love / LYNDA TRANG ĐÀI

 9. Hào Hoa (Giao Tiên) LYNDA TRANG ĐÀI

 10. LK Túp Lều Lý Tưởng (Hoàng Thi Thơ) LYNDA TRANG ĐÀI & TOMMY NGÔ

 11. Holiday / LYNDA TRANG ĐÀI

 12. Năm 2000 (Song Ngọc) LYNDA TRANG ĐÀI & TOMMY NGÔ