www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD187 Hoàng Thi Thơ 3 / Hình Ảnh Người Em Không Đợi

 
$8.95
TNCD187
Out of stock
 1. Các Anh Về / NHƯ QUỲNH

 2. Lệ Buồn / THIÊN KIM

 3. Niềm Đau Của Cát / LƯU BÍCH

 4. Người Nghệ Sĩ Mù / THẾ SƠN

 5. Hình Ảnh Người Em Không Đợi / TRÚC LAM & TRÚC LINH

 6. Kinh Chiều / KHÁNH LY

 7. Diễm Tình / DON HỒ

 8. Mời Lên Hái Đóa Hoa Rừng / ÁI VÂN

 9. Đêm Buồn / Ý LAN

 10. Rồi Một Ngày / ELVIS PHƯƠNG

 11. Biết Đâu Tìm / PHƯƠNG DUNG

 12. Em Như Làn Mây / LYNDA TRANG ĐÀI & TOMMY NGÔ