www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD182 Khi Đã Yêu (Hoàng Lan)

 
$8.95
TNCD182
Out of stock
  1. Nỗi Buồn Ngày Vui Quy (Phụng Anh)

  2. Sầu Tím Thiệp Hồng (Hoài Linh)

  3. Khi Đã Yêu (Phượng Linh)

  4. Sông Quê 2 (Đinh Trầm Ca) HÁT VỚI THẾ SƠN

  5. Đoạn Tình Buồn (Song Ngọc)

  6. Hạ Thương (Hàn Châu)

  7. Mưa Trên Phố Huế (Minh Kỳ, Tôn Nữ Thụy Khương)

  8. Chiều Trên Đồi Thông (Châu Kỳ) HÁT VỚI THẾ SƠN

  9. Duyên Phận (Ngọc Sơn)

  10. Thương Tình Nhân (Hoài Nam)