www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD166 Tim Vẫn Trong Ta (Thanh Hà)

 
$8.95
TNCD166
Out of stock
  1. Rồi Xa Người Yêu

  2. Vĩnh Biệt Người Tình (Lời Việt: Phạm Duy)

  3. Anh Cho Em Đắm Say (Lời Việt: Lê Toàn)

  4. Tim Vẫn Trong Ta (Lời Việt: Phạm Duy)

  5. Những Nụ Hôn Cuối (Lời Việt: Khúc Lan)

  6. Mammy Blue

  7. Tiếng Hát Em (Lời Việt: Tiến Đức)

  8. Lời Trăn Trối (Lời Việt: Lê Toàn)

  9. Sống Đời Riêng Tư (Lời Việt: Lê Toàn)

  10. Giã Từ Bóng Tối (Lời Việt: Khúc Lan)