www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD163 Hương (Nguyễn Hưng)

 
$8.95
TNCD163
Out of stock
  1. Hương (Nhật Ngân)

  2. Mưa Hạ (Quang Bình)

  3. Bến Thượng Hải (Lời Việt: Nhật Ngân) HÁT VỚI NHƯ QUỲNH

  4. Anh Vẫn Biết (Nguyễn Trung Cang)

  5. Đêm Cuối Bên Nhau (Ngọc Trọng)

  6. Tâm Sự Người Ca Sĩ (Phú Quang)

  7. Đàn Bà (Song Ngọc)

  8. Trọn Kiếp Đơn Côi (Nguyễn Ánh 9)

  9. Chút Nắng Mong Manh (Trần Thiết Hùng)

  10. Bến Lạ (Song Ngọc)