www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD160 Vực Sâu Hạnh Phúc (Don Hồ)

 
$8.95
TNCD160
Out of stock
 1. Người Mãi Chưa Về (Nguyễn Đình Lợi)

 2. Nhịp Bước Hoang Vu (Văn Đắc Nguyên)

 3. Tình Như Cây Cà Rem (Việt Dzũng)

 4. Ngoài Cửa Thiên Đường (Võ Duy Hoàng)

 5. Goodbye! Mai Tôi Lại Đi (Dino Hoàng Zũng)

 6. Vực Sâu Hạnh Phúc (Nguyễn Đình Lợi)

 7. Trên Ngấn Lệ Sầu (Mai Nguyễn)

 8. Gọi Người Xa Vời (Trang Thanh Trúc)

 9. Tiếng Dương Cầm Của Nhã (Bảo Trâm)

 10. Dễ Thương (Nguyễn Linh Quang)

 11. Gọi Người Xa Vời (Trang Thanh Trúc) SLOW VERSION – BONUS TRACK