www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD140 Tình (Ái Vân & Thái Châu)

 
$8.95
TNCD140
Out of stock
  1. Tình (Văn Phụng) ÁI VÂN & THÁI CHÂU

  2. Một Lần Cuối (Lê Uyên Phương) ÁI VÂN & THÁI CHÂU

  3. Con Tim Thật Thà (Trịnh Nam Sơn) ÁI VÂN

  4. Mộng Dưới Hoa (Thơ: Đinh Hùng, Nhạc: Phạm Đình Chương) ÁI VÂN & THÁI CHÂU

  5. Cô Láng Giềng (Hoàng Quí) THÁI CHÂU

  6. Tơ Hồng (Nhất Sinh) ÁI VÂN & THÁI CHÂU

  7. Chuyện Tình Không Suy Tư (Tâm Anh) ÁI VÂN

  8. Cách Xa (Thơ: Nguyễn Bính, Nhạc: Song Ngọc) ÁI VÂN & THÁI CHÂU

  9. Bay Đi Cánh Chim Biển (Đức Huy) THÁI CHÂU

  10. Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (Thơ: Phạm Thiên Thư, Nhạc: Phạm Duy) ÁI VÂN & THÁI CHÂU