www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

 • Save 11%

TNCD138 The One I Want (Lynda Trang Đài & Tommy Ngô)

List price: $10.00  
$8.95
You save: $1.05 (11%)
TNCD138
Out of stock
 1. China Girl / TOMMY NGÔ

 2. Staying Alive / LYNDA TRANG ĐÀI

 3. I Love U / TOMMY NGÔ

 4. I Need A Hero / LYNDA TRANG ĐÀI

 5. Can’t Help Falling in Love / TOMMY NGÔ

 6. Killing Me Softly / LYNDA TRANG ĐÀI

 7. Jailhouse Rock / TOMMY NGÔ

 8. Flash Dance / LYNDA TRANG ĐÀI

 9. Grease Medley / LYNDA TRANG ĐÀI & TOMMY NGÔ

 10. Break Down / LYNDA TRANG ĐÀI

 11. Heart of Glass / TOMMY NGÔ