www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD132 Hương Phai (Hương Lan & Thái Châu)

 
$8.95
TNCD132
Out of stock
  1. Đồi Thông Hai Mộ / HƯƠNG LAN

  2. Cho Tôi Mơ Về Em / THÁI CHÂU

  3. Tình Trong Mưa / HƯƠNG LAN & THÁI CHÂU

  4. Đêm Tóc Rối / HƯƠNG LAN

  5. Tình Bay / THÁI CHÂU

  6. Chuyến Đò Quê Hương / HƯƠNG LAN

  7. Tôi Yêu Em / THÁI CHÂU

  8. Tiếng Sáo Ngày Xưa / HƯƠNG LAN & THÁI CHÂU

  9. Thu Tím Lá Vàng / HƯƠNG LAN

  10. Hương Phai / THÁI CHÂU