www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD128 Em Cứ Hẹn (Hoài Nam)

 
$8.95
TNCD128
Out of stock
  1. Thuyền Xa Bến Đỗ

  2. Nhành Cây Trứng Cá (Vinh Sử) HÁT VỚI HƯƠNG LAN

  3. Em Cứ Hẹn(Hoàng Thanh Tâm)

  4. Cúc Nở Trong Vườn Ai (Lã Văn Cường)

  5. Một Mai Em Đi (Trường Sa)

  6. Tội Tình (Hàn Châu)

  7. Nhạt Nắng (Xuân Lôi)

  8. Hoa Học Trò (Trần Thiện Thanh) HÁT VỚI HƯƠNG LAN

  9. Cây Đắng Bờ Môi (Châu Đình An)

  10. Vĩnh Biệt Người Tình