www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD127 Kẻ Yêu Thầm (Thế Sơn & Mỹ Huyền)

 
$8.95
TNCD127
Out of stock
  1. Kẻ Yêu Thầm (Mỹ Huyền) MỸ HUYỀN

  2. LK Xác Pháo Nhà Ai (Lê Dinh) THẾ SƠN & MỸ HUYỀN

  3. Bao Giờ Em Quên (Duy Khánh) THẾ SƠN

  4. Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm (Vinh Sử) MỸ HUYỀN

  5. Gặp Nhau (Hoàng Thi Thơ) THẾ SƠN

  6. Đêm Vũ Trường (Anh Bằng) MỸ HUYỀN

  7. Còn Đêm Nay Thôi (Lam Phương) THẾ SƠN & MỸ HUYỀN

  8. Làm Dâu Xứ Lạ / MỸ HUYỀN

  9. Đi Tìm Kỷ Niệm / THẾ SƠN

  10. Phận Má Hồng / MỸ HUYỀN