www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD125 Tơ Duyên (Ái Vân)

 
$8.95
TNCD125
Out of stock
  1. Vỗ Cái Trống Cơm (Nguyễn Nghị)

  2. Đố Ai (Phạm Duy) HÁT VỚI THÁI CHÂU

  3. Chuyện Tình Lá Diêu Bông (Nguyễn Tiến, Hoàng Cầm)

  4. Tình Thắm Duyên Quê (Trúc Phương) HÁT VỚI NGUYỄN HƯNG

  5. Người Ơi Người Ở Đừng Về

  6. Ngựa Ô Huế

  7. Gió Đánh Đò Đưa

  8. Tơ Duyên

  9. Bèo Dạt Mây Trôi

  10. Người Đẹp Trong Tranh (Phạm Duy) HÁT VỚI THẾ SƠN