www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD121 Liên Khúc Paris By Night 6

 
$8.95
TNCD121
Out of stock
  1. Hoang Vắng (Quốc Dũng) BẢO HÂN, THANH HÀ, CHÂU NGỌC

  2. One Good Man / LYNDA TRANG ĐÀI

  3. Chiếc Lá Mùa Đông (Lời Việt: Khúc Lan) BẢO HÂN

  4. Words / DALENA & HENRY CHÚC

  5. Cánh Hoa Tàn Úa (Lời Việt: Nhật Ngân) DIỄM LIÊN

  6. Cyber Queen / LYNDA TRANG ĐÀI

  7. Knight in White Satin (Lời Việt: Mỹ Huyền) PHILIP HUY

  8. Nắng Đã Tắt (Lời Việt: Phạm Duy) DON HỒ, NGỌC THÚY

  9. LK Người Tình Mexico / PHƯƠNG LOAN & CHÍ TÀI

  10. Stay With Me / HENRY CHÚC & LILIAN