www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD117 Phạm Duy 3 / Bài Ca Sao

 
$8.95
TNCD117
Out of stock
  1. Cây Đàn Bỏ Quên / THÁI CHÂU

  2. Bài Ca Sao / ÁI VÂN & ELVIS PHƯƠNG

  3. Nhớ Người Ra Đi / HƯƠNG LAN

  4. Thuyền Viễn Xứ / LỆ THU

  5. Nương Chiều / Gánh Lúa / PHƯƠNG HỒNG QUẾ & SƠN CA

  6. Tình Cầm / DUY QUANG

  7. Tuổi Hồng / DALENA

  8. Ngày Đó Chúng Mình / Cho Nhau / TUẤN NGỌC & THÁI THẢO

  9. Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ / DON HỒ

  10. Viễn Du & Mẹ Trùng Dương / THÁI HIỀN, THÁI THẢO, DUY QUANG, THIÊN PHƯỢNG