www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD110 Hải Đảo Cô Đơn (Don Hồ & Ngọc Huệ)

 
$8.95
TNCD110
Out of stock
  1. Thuyền Tình Trên Sống (Lời Việt: Khúc Lan) DON HỒ & NGỌC HUỆ

  2. Về Nơi Xứ Lạ (Lời Việt: Khúc Lan) NGỌC HUỆ

  3. Nỗi Nhớ Rong Rêu (Lời Việt: Khúc Lan) DON HỒ

  4. Mùa Hạ Trắng (Lời Việt: Khúc Lan) NGỌC HUỆ

  5. Giấc Mơ Sa Mạc (Lời Việt: Khúc Lan) DON HỒ & NGỌC HUỆ

  6. Thung Lũng Mùa Đông (Lời Việt: Khúc Lan) DON HỒ & NGỌC HUỆ

  7. Ru Em Tiếng Sống Biển / DON HỒ

  8. Chiều Nghe Biển Hát / NGỌC HUỆ

  9. Một Lần Trong Đời (Lời Việt: Khúc Lan) DON HỒ

  10. Hải Đảo Cô Đơn (Lời Việt: Khúc Lan) DON HỒ & NGỌC HUỆ