www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD103 Lời Tạ Tình Cho Em (Hương Lan & Nguyễn Hưng)

 
$8.95
TNCD103
Out of stock
  1. Chân Trời Tím (Trần Thiện Thanh) HƯƠNG LAN & NGUYỄN HƯNG

  2. Giọt Sương Đêm (Nguyễn Cư) HƯƠNG LAN

  3. Mùa Thu Năm Ngoái (Thơ: Hồ Dzếnh, Thơ: Trần Long Ẩn) NGUYỄN HƯNG

  4. Nếu Đời Không Có Anh (Hoàng Trang) HƯƠNG LAN

  5. Lời Tạ Tình (Tuấn Khanh) HƯƠNG LAN & NGUYỄN HƯNG

  6. Hoàng Hôn Màu Tím (Thế Hiển) HƯƠNG LAN

  7. Ru Anh (Doãn Bình) NGUYỄN HƯNG

  8. Hoa Câu Vườn Trầu (Nguyễn Tiến) HƯƠNG LAN & NGUYỄN HƯNG

  9. Tình Yêu Và Giòng Sông Quân Họ (Phan Lạc Hoa) NGUYỄN HƯNG

  10. Thuyền Và Biển (Thơ: Xuân Quỳnh, Nhạc: Phan Huỳnh Điển) HƯƠNG LAN