www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD098 Mai Lỡ Mình Xa Nhau (Hương Lan & Thế Sơn)

 
$8.95
TNCD098
Out of stock
 1. Nhớ Về Em
  Những Ngày Xưa Thân Ái
  Mất Nhau Rồi

 2. Em Đi Mùa Cưới
  Trăng Tàn Trên Hè Phố
  Những Đóm Mắt Hỏa Châu

 3. Chuyện Tình Người Đan Áo
  Người Ngoài Phố
  Hai Mùa Mưa

 4. Mai Lỡ Mình Xa Nhau
  Những Đồi Hoa Sim
  Trả Lại Em