www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD088 When I Fall in Love (Dalena & Henry Chúc)

 
$8.95
TNCD088
Out of stock
  1. House of Silence / HENRY CHÚC

  2. Boys U Know It’s True / DALENA

  3. Nụ Cười Trong Bóng Mơ (The Shadow of Your Smile) (Anh Bằng) DALENA

  4. Còn Mãi Trong Anh (Within You’ll Remain)/ HENRY CHÚC

  5. Một Đời Xin Nhớ Mãi (Power of Love) (Lời Việt: Khúc Lan) DALENA

  6. Ảo Mộng (The Phantom of the Opera)(Lời Việt: Nhật Ngân) HENRY CHÚC & DALENA

  7. Bên Dương Cầm (I Love Chopin)HENRY CHÚC

  8. Khi Tình Yêu Đến (When I Fall in Love)(Lời Việt: Khúc Lan) HENRY CHÚC & DALENA

  9. Goodbye My Love / DALENA