www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD068 Văn Phụng 1 / Tiếng Hát Với Cung Đàn

 
$8.95
TNCD068
Out of stock
  1. Mưa / PHI KHANH

  2. Bóng Người Đi / Ý LAN

  3. Tiếng Hát Với Cung Đàn / ÁI VÂN, PHI KHANH, ELVIS PHƯƠNG, DUY QUANG

  4. Em Mới Biết Yêu Đã Biết Sầu / DALENA

  5. Suối Tóc / CHÂU HÀ

  6. Đêm Buồn / ÁI VÂN

  7. Mưa Trên Phím Ngà / DUY QUANG

  8. Giã Từ Đêm Mưa / ANH KHOA

  9. Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn / NGUYỄN HƯNG

  10. Nhớ Bến Đà Giang / PHƯƠNG HỒNG QUẾ