www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

TNCD063 Trên Dòng Sông Nhỏ (Hương Lan)

 
$8.95
TNCD063
Out of stock
  1. Em Đi Trên Cỏ Non (Bắc Sơn)

  2. Chiều Hạ Vàng (Hoàng Phương)

  3. Tự Tình

  4. Người Em Sầu Mộng (Doãn Bình)

  5. Con Đò Quê Hương (Khánh Nhi) HÁT VỚI CHÍ TÀI

  6. Chiếc Áo Bà Ba (Trần Thiện Thanh)

  7. Trên Dòng Sông Nhỏ

  8. Ru Con Thuyền Mộng (Hoài Nam)

  9. Lý Cái Mơn (Lê Giang)

  10. Chuyện Hợp Tan (Quốc Dũng)